Skip to the main content

De ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur)

Wat is ZiRA?

De ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) is een verzameling van modellen voor het inrichten van de organisatie en informatievoorziening van Nederlandse ziekenhuizen. Architectuur is een middel om organisaties te helpen overzicht te houden, de complexiteit van de informatievoorziening te beheersen en veranderingen in onderlinge samenhang door te voeren. Architectuur beschrijft de inrichting van organisaties in kaders en modellen. Dat geeft inzichten die gebruikt kunnen worden om de organisatie te verbeteren.

Wat is ZiRA?

Waarom ZiRA?

De ZiRA is primair ontwikkeld voor mensen die zich richten op de inrichting van de informatievoorziening in een ziekenhuis, niet alleen enterprise- en informatie-architecten, maar ook informatiemanagers, solution-architecten, functioneel en technisch ontwerpers en functioneel beheerders. De ZiRA kan ook toegepast worden bij organisatievraagstukken, los van informatievoorziening. Dat betekent dat de ZiRA (voor een deel) ook bedoeld is voor beleidsmedewerkers, adviseurs en anderen die zich bezig houden met organisatie- en procesveranderingen. De kern van de ZiRA bestaat uit:

  • ​Principes: Een referentieset van richtinggevende uitspraken over de inrichting van processen, het applicatie- of het technologielandschap
  • Businessmodel: Het bestaansrecht van een ziekenhuis in de waardeketen, weergegeven in een Business Model Canvas
  • Bedrijfsfunctiemodel: Verzameling van bedrijfsactiviteiten die worden uitgevoerd in een organisatie, geclusterd op basis van benodigde kennis en competenties
  • Dienstenmodel: Geordende verzameling van de diensten van een ziekenhuis; geeft ruimte voor specifieke invulling door individuele instellingen
  • Procesmodel: Geordende verzameling van de processen van een ziekenhuis; geeft ruimte voor specifieke invulling van de processtappen
  • Informatiemodel: Geordende verzameling van informatiedomeinen en een model dat de gegevens beschrijft binnen deze domeinen
  • Applicatiemodel: Logische groeperingen van applicatiefunctionaliteit die ondersteuning bieden aan bedrijfsprocessen (systeem- en leverancieronafhankelijk).
Read all Read less

Doorontwikkeling op het RDZ

De ZiRA is een uitbreiding van en doorontwikkeling op het referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ)​. De ZiRA ontwikkeling is te vinden op www.ziraonline.nl​. Praktische voorbeelden van het gebruik van de ZiRA in de ziekenhuizen vindt u in het ZiRA Praktijkboek.

Onze experts

Heb je naar aanleiding van deze pagina vragen, neem dan contact op met een van onze experts.

Gerda Meijboom

Gerda Meijboom

Informatiearchitect

Bekijk profiel

Alle experts

Samenwerken

Samenwerken is cruciaal bij digitale informatievoorziening in de zorg.
We beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk van zorgorganisaties, koepelorganisaties, ICT-leveranciers en beleidsmakers.
Dat zetten we graag in om je te helpen bij jouw vraagstuk.

De kracht van Nictiz als samenwerkingspartner

Expertise

Wij zijn dé kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg.

Groot netwerk

Wij beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Wij staan onpartijdig tussen de partijen in het veld, staan voor het algemeen belang en gedragen ons onafhankelijk in de uitvoering.

Neem contact op

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons