Skip to the main content
Rol Omschrijving Voor en door wie?
Acute Zorg Proces – Verwijzing sturend systeem De huisartsenpost verstuurd de verwijzing naar de spoedeisende hulp Waarnemend Huisartsen
Acute Zorg Proces – Verwijzing ontvangend systeem De spoedeisende hulp ontvangt de verwijzing van de huisartsenpost Spoedeisende hulp
Vaste huisarts Geeft inzage in een samenvatting van zijn of haar dossier van een patiënt; kan een waarneemconsult van een huisartsenpost ontvangen en verwerken in zijn of haar dossier. Huisartsen
Waarnemend huisarts Kan de samenvatting van het dossier van een patiënt bij een huisarts opvragen; Kan de gegevens van het waarneemconsult terugsturen aan de vaste huisarts. (Waarnemende huisartsen)
Medicatieverstrekker Geeft inzage in de door hem/haar verstrekte medicatie. Apotheker en apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuisapotheker
Medicatieraadpleger Kan gegevens over de verstrekte medicatie raadplegen. Artsen en apothekers
Conditie-vaststeller Geeft inzage in de geconstateerde/gediagnosticeerde intoleranties, contra-indicatie en allergieën (ICA). Artsen en apothekers
Medicatiebewaker Kan ICA-gegevens raadplegen en bijvoorbeeld gebruiken bij voorschrijven/verstrekken van medicatie.
Medicatie voorschrift sturend systeem (zonder EH) Stuurt vooraankondiging van het voorschrift naar de ontvanger. Artsen
Medicatie voorschrift ontvangend systeem (zonder EH) Ontvangt vooraankondiging van het voorschrift. Apothekers
HIS Ketenzorg Stuurt de verwijzing of breekt deze verwijzing af, stelt actuele gegevens beschikbaar en ontvangt de rapportage van het consult Huisarts
KIS Ketenzorg Ontvangt de verwijzing (of het afbreken daarvan), raadpleegt de actuele gegevens en verstuurt de rapportage van het consult Ketenzorgverlener
JGZ-dossieroverdrager Kan een JGZ-dossier versturen en draagt hiermee de verantwoordelijkheid voor het kind over aan een andere JGZ-organisatie. JGZ-instellingen
JGZ-dossierontvanger Kan een JGZ-dossier ontvangen en neemt hiermee de verantwoordelijkheid van het kind van de JGZ-dossierovrager over. JGZ-instellingen
JGZ-vaccinatieuitvoerder Voert een vaccinatie uit en kan vervolgens de vaccinatie versturen. De vaccinatieuitvoerder kan ook een vaccinatiestatus opvragen bij de vaccinatiecoördinator. JGZ-instellingen
JGZ-vaccinatiecoördinator Coördineert de vaccinaties bij kinderen. Hiertoe ontvangt de vaccinatiecoördinator de vaccinaties en kan het een vaccinatiestatus van een kind opleveren als daar om gevraagd wordt. RIVM
JGZ-hielprikuitvoerder Kan een hielprikopdracht ontvangen om een hielprik uit te voeren. JGZ-instellingen
JGZ-hielprikcoördinator Kan een hielprikopdracht versturen om een hielprik te laten uitvoeren. RIVM
Geboortezorg Kernset Sturend systeem Verstuurt de verplichte registraties van Zwangerschappen naar Perined en Peridos. Verloskundigen en Gynaecologen

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons