Skip to the main content

Wat is een zib?

Een zorginformatiebouwsteen (zib) definieert een klinisch concept zodanig, dat deze als bouwsteen bruikbaar is in verschillende zorgsituaties en -informatiesystemen. Zibs vormen daarmee de basis voor standaardisatie van zorginformatie.

Waar bestaat een zib uit?

Zibs vormen de basis voor standaardisatie van zorginformatie. Een zib definieert een begrip of concept dat herkenbaar is in de zorg, zoals tabaksgebruik. Zo’n zib bestaat uit verschillende onderdelen.

De belangrijkste twee zijn:

  • een beschrijving van het begrip of concept
  • het informatiemodel.

De beschrijving van het concept geeft aan wat bedoeld wordt met bijvoorbeeld tabaksgebruik.
In het informatiemodel staat dan welke soorten gegevens nodig zijn om – in dit geval – tabaksgebruik te specificeren. Deze generieke bouwsteen is situatie- en techniekonafhankelijk. Dat maakt de zib bruikbaar binnen diverse informatiestandaarden en daarmee bruikbaar in verschillende zorgsituaties en binnen verschillende softwarepakketten.

Een zib beschrijft dus welke informatie moet worden vastgelegd en hoe.

Waar wordt een zib voor gebruikt?

Softwareleveranciers en standaardisatie-organisaties zoals Nictiz gebruiken zibs om informatiestandaarden te maken. Standaarden voor specifieke zorgsituaties zoals een verpleegkundige overdracht of acute zorg. Een zorgprofessional die een informatiestandaard gebruikt, merkt niet direct iets van een zib.
Maar wel indirect: met zibs onder de motorkap kan de informatie die hij/zij gestructureerd vastlegt, eenduidig worden uitgewisseld met andere zorgprofessionals.

Waar wordt een zib voor gebruikt?

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons