Skip to the main content

Archief van projecten en programma's

Soms houden programma’s of projecten op te bestaan. Omdat ze met succes zijn afgerond, overgedragen zijn aan andere organisaties, of om andere redenen niet meer actief ondersteund worden door Nictiz. Informatie over die projecten is in dit archief terug te vinden.

Over de programma's en projecten van Nictiz

Voor digitale informatie-uitwisseling is samenwerking essentieel. Daarom nemen we deel in verschillende projecten en delen actief onze kennis en ervaring over interoperabiliteit en standaardisatie. We zijn de verbindende partij tussen zorgorganisaties, koepelorganisaties, ICT-leveranciers en het Ministerie van VWS.

Wil je meer weten over samenwerken met Nictiz?

Over de programma's en projecten van Nictiz

Over Nictiz

Nictiz ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt. We ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt.

Over Nictiz

De kracht van Nictiz als samenwerkingspartner

Expertise

Wij zijn dé kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg.

Groot netwerk

Wij beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Wij staan onpartijdig tussen de partijen in het veld, staan voor het algemeen belang en gedragen ons onafhankelijk in de uitvoering.

Neem contact op

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons