Skip to the main content

Vertalen SNOMED

Termen die voor de Nederlandse zorg relevant zijn worden vertaald in het Nictiz-programma Vertalen SNOMED.

Over het programma Vertalen SNOMED

Eenduidigheid bij het uitwisselen van medische gegevens wordt steeds belangrijker. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is Eenheid van Taal (EvT). De zorginformatiesystemen spreken dezelfde (technische) taal zodat zorgverleners en zorggebruikers allemaal dezelfde betekenis geven aan de informatie die ze sturen of ontvangen. Een middel om Eenheid van Taal te realiseren is het internationale terminologiestelsel SNOMED. Dit oorspronkelijk Engels terminologiestelsel bevat een groot aantal Engelse termen. De termen die voor de Nederlandse zorg relevant zijn, moeten worden vertaald. Dit gebeurt in het Nictiz-programma ‘Vertalen SNOMED’.

Hoe ziet het programma er uit?

  1. Het vertalen van de medische termen naar het Nederlands;
  2. Het mappen van de medische termen naar andere standaarden;
  3. Het toevoegen van patiëntvriendelijke termen aan SNOMED.
Hoe ziet het programma er uit?

1. Vertalen SNOMED-termen

Het eerste onderdeel van het programma is het vertalen van de 250.000 medische termen uit SNOMED die voor Nederland relevant zijn.

De vertaling wordt uitgevoerd door een medisch vertaalbureau. Vervolgens worden de termen beoordeeld door medisch terminologen en – indien nodig – een medisch taalkundige.

Artsen in het medisch validatieteam beoordelen of de juiste termen in de juiste context zijn vertaald, zowel inhoudelijk als herkenbaar voor een Nederlandse zorgverlener. In sommige gevallen zijn termen zo vakspecifiek, dat zij niet met zekerheid kunnen zeggen of de vertaling correct is. Deze termen worden dan voorgelegd aan specialisten uit de expertpool. Pas wanneer de termen door zorgverleners zijn gevalideerd, worden ze opgenomen in het Nederlandse SNOMED-woordenboek. Inmiddels bevat dit woordenboek 265.000 termen.

Waarom SNOMED vertalen?

In Nederland wordt de zorg veelal in het Nederlands geleverd. De Engelstalige termen in SNOMED zijn niet duidelijk genoeg voor zorgverleners wanneer zij hier op regelmatige basis gebruik van maken. Om ervoor te zorgen dat zorgverleners in de eigen vaktaal kunnen blijven werken en dat het werk door computers wordt begrepen, wordt SNOMED naar het Nederlands vertaald.

Naast het vertalen van de medische termen is het programma ‘Vertalen SNOMED’ in 2019 uitgebreid met twee onderdelen: het mappen van SNOMED naar andere standaarden en het toevoegen van patiëntvriendelijke termen aan SNOMED.

2. SNOMED mappen naar andere standaarden

In het tweede onderdeel van het programma ‘Vertalen SNOMED’ worden mappings gemaakt naar o.a. de diagnose- en verrichtingenthesaurus, NHG-, en GGZ-standaarden. Met deze mappings is het straks mogelijk om gegevens van het ene zorgdomein gemakkelijk en snel over te zetten naar een ander zorgdomein.

3. Patiëntvriendelijke termen aan SNOMED

In het programma ‘Vertalen SNOMED’ wordt samen met andere organisaties gewerkt aan het koppelen van patiëntvriendelijke termen uit de Thesaurus Zorg & Welzijn aan SNOMED. Deze toevoeging maakt het mogelijk dat er direct een patiëntvriendelijke variant van een medische term in de SNOMED-browser getoond wordt. Lees hier op de pagina patiëntvriendelijke termen in SNOMED meer over.

Achtergrond van het programma

Met subsidie van het ministerie van VWS is Nictiz eind 2017 het programma ‘Vertalen SNOMED’ gestart. In 2019 is dit verlengd tot 2021 om het programma uit te breiden met mappings naar andere standaarden en het toevoegen van patiëntvriendelijke termen aan SNOMED. VWS is de licentiehouder van SNOMED in Nederland. Nictiz is namens Nederland aangesloten bij SNOMED International. Lees meer over het SNOMED National Release Center.

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons