Skip to the main content

Babyconnect

Het programma Babyconnect stimuleert digitale informatie-uitwisseling binnen de geboortezorg. Babyconnect helpt verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, huisartsen, kinderartsen en zwangeren of moeders gegevens te delen. Eenheid van taal en informatie verhoogt de kwaliteit en efficiency van zorg.

Babyconnect

Wat is programma Babyconnect?

Babyconnect werkt aan digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg tussen cliënten en zorgverleners, en tussen zorgverleners onderling. Dit is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional (VIPP). Negen regionale partnerschappen nemen deel om digitale gegevensuitwisseling te implementeren. Daarbij hoort ook aanpassing van de ICT-infrastructuur.

VIPP Babyconnect wordt uitgevoerd door stichting CareCodex en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Wat is programma Babyconnect?

Wat is het doel van programma Babyconnect?

Het doel van Babyconnect is om digitale gegevensuitwisseling in de regio’s te implementeren. Enerzijds betreft dit techniek, anderzijds de samenwerking tussen zorgverleners.

In een zwangerschap is het gebruikelijk, dat een zwangere contact heeft met verschillende zorgverleners. Wat maakt het zo belangrijk dat ze die gegevens met elkaar kunnen delen?

  • Eens vastgelegde gegevens kunnen later levensreddende informatie bevatten
  • Het maakt dat veel zorgverleners efficiënter kunnen werken
  • Het zorgt ervoor dat gegevens vanuit geboortezorg beschikbaar blijven

Babyconnect maakt digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk met als doel om de zorg voor moeder en kind naadloos op elkaar te laten aansluiten. Deze zorg omvat ook gegevensoverdracht naar bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg en kinderarts. Daarnaast maken zorginformatiebouwstenen (zibs) in de geboortezorgstandaard gegevens delen mogelijk buiten de geboortezorg. Een cliënt bezoekt immers een huisarts of een specialist ook om andere redenen dan een zwangerschap.

Voor gegevensuitwisseling gebruikt Geboortezorg de Perinataal Woordenboek & Dataset-standaard (PWD). Volgens de PWD-standaard kunnen verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden, echoscopisten, verpleegkundigen en onderzoekers gegevens delen. Bij gegevensuitwisseling gebruikt Babyconnect technieken van FHIR, IHE-profielen en Twiin.

De PWD-standaard wordt gebruikt:

  • Voor (acute) gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënt
  • Als basis voor berichten aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Als basis voor berichten aan Perined (registraties rond geboorten)

Wat is de rol van Nictiz in programma Babyconnect?

Nictiz beheert de Perinataal Woordenboek & Dataset (PWD)-standaard. Dit is de informatiestandaard voor uitwisseling van geboortezorginformatie. Daarnaast draagt Nictiz bij met kennis over zorginformatiebouwstenen. Deze bouwstenen bevorderen gegevensuitwisseling over de grenzen van geboortezorg heen.

Met het programmamanagement van Babyconnect stemmen wij af om te komen tot:

  • een goede samenwerking met softwareleveranciers
  • ontwikkeling van instrumenten die zorgverleners ondersteunen bij het gestructureerd registreren en delen van gegevens.

Tot slot heeft Nictiz de FHIR-profielen voor geboortezorg ontwikkeld. FHIR is de nieuwe technische standaard van HL7. Deze standaard faciliteert de uitwisseling van gezondheidsgegevens met de patiënt. Ook Babyconnect maakt gebruik van deze optie.

Wat is de rol van Nictiz in programma Babyconnect?

Wat is het voordeel van programma Babyconnect voor de zorg?

Babyconnect maakt digitale gegevensuitwisseling mogelijk binnen de geboortezorg.
Een informatiestandaard faciliteert het gestructureerd vastleggen en delen van gegevens. Zodra zorgverleners werken volgens die standaard verhogen zij de efficiency en kwaliteit van zorg. Dat geldt ook binnen de geboortezorg.

Recent hebben kraamverzorgenden en kinderartsen zich aangesloten bij Babyconnect. Voor kraamverzorgenden betekent dat, dat zij direct gegevens kunnen ontvangen van verloskundigen en specialisten. Zelf kunnen zij direct gegevens doorsturen naar de jeugdgezondheidszorg.
Gegevens vanuit de geboortezorg blijven beschikbaar. Voor kinderartsen is dit een groot voordeel. Zij kunnen bijvoorbeeld gegevens over een erfelijke aandoening aanvullen, die eerder zijn vastgelegd door een gynaecoloog.

Geboortezorg loopt voorop in de informatisering: stap voor stap doen zorginformatiebouwstenen (zibs) hun intrede in de Perinataal Woordenboek & Dataset-standaard (PWD). Met zibs kunnen zorgverleners niet alleen binnen maar ook buiten de geboortezorg gegevens delen.
Lees meer over de laatste ontwikkelingen van programma Babyconnect.

Onze experts

Heb je naar aanleiding van deze pagina vragen, neem dan contact op met een van onze experts.

Ananta Sotthewes

Ananta Sotthewes

Productmanager

Jeugdgezondheidszorg

Bekijk profiel

Alle experts

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg, waarbij verbinding tussen beleid en praktijk noodzakelijk is.

De kracht van Nictiz als samenwerkingspartner

Expertise

Nictiz is dé kennisorganisatie voor de digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Groot internationaal netwerk

Nictiz beschikt over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Nictiz staat onpartijdig tussen de partijen in het veld, staat voor het algemeen belang en gedraagt zich onafhankelijk in de uitvoering.

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons