Skip to the main content

Betrouwbare digitale toegang

Programma Digitale Toegang (voorheen: eID) informeert de zorg over de ontwikkelingen rondom identificatie en authenticatie (IA) van burgers en zorgprofessionals. Identificatie betreft wie je bent en authenticatie toont aan wie je zegt te zijn. Ook adviseert het programma Digitale Toegang het ministerie van VWS over implementatie van IA-beleid in de zorg.

Betrouwbare digitale toegang

Wat is programma Digitale Toegang?

In de zorg wisselen we steeds meer online gegevens uit. Met name als het om onze medische gegevens gaat, willen we veilig kunnen inloggen bij onze zorgverleners. Daarom werkt de overheid stapsgewijs aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van inlogmiddelen, die zorgaanbieders gebruiken om toegang te bieden tot hun digitale diensten. 

De toekomstige Wet digitale overheid (Wdo) geeft aan, dat alle inlogmiddelen in de zorg moeten voldoen aan betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog. Programma Digitale Toegang helpt dit te bereiken door te informeren en adviseren over inlogvormen. Zoals DigiD; digitaal machtigen; eIDAS voor burgers en patiënten en de herziening van de huidige UZI-pas voor zorgprofessionals.

Meer over betrouwbaarheidsniveaus in de zorg.
Meer over Wet digitale overheid.
Meer over Herziening UZI.

Wat is het doel van programma Digitale Toegang?

Naar verwachting treedt in 2023 de Wet digitale overheid (Wdo) in werking. Voor zorgaanbieders betekent dit dat ze alle, door de wet erkende inlogmiddelen en vormen van inloggen moeten kunnen accepteren.

Programma Digitale Toegang informeert en adviseert zorgaanbieders en softwareleveranciers over deze wet en hoe ze hieraan kunnen voldoen. Zo kunnen softwareleveranciers en zorgaanbieders verschillende inlogmiddelen verwerken als zij zijn aangesloten op de ToegangVerleningService (TVS). Lees meer over TVS.

Patiënten kunnen nu ook een digitale machtiging afgeven zodat iemand anders voor hen kan handelen. Het programma Digitale Toegang informeert zorgverleners over hoe ze dit het beste kunnen opnemen in hun werkprocessen.

Voor het inloggen van zorgprofessionals heeft het ministerie van VWS een programma gestart om de huidige inlogmanier (UZI-pas) te herzien. Het programma Digitale Toegang informeert de zorg over de ontwikkelingen en adviseert het ministerie over de haalbaarheid van oplossingsrichtingen.

Wat is het doel van programma Digitale Toegang?

Wat is het voordeel van Digitale Toegang voor de zorg?

Zeker weten dat degene die inlogt ook degene is die hij/zij zegt te zijn, is de basis voor digitale dienstverlening. Alleen met deze zekerheid kan digitale dienstverlening zich verder ontwikkelen.

Met een elektronisch identificatiemiddel (eID) kan een burger of vertegenwoordiger van een organisatie online diensten afnemen bij de overheid, zorginstelling of andere organisaties. Een eID is de digitale variant van het paspoort of identiteitskaart.

Het programma Digitale Toegang informeert en adviseert zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers over identificatie  (wie ben je) en authenticatie (ben je wie je zegt te zijn). Daarmee kunnen ze ervoor zorgen dat de basis op orde is.

De overheid stimuleert digitale toepassingen en e-health-initiatieven met versnellingsprogramma’s voor  digitale informatie-uitwisseling. Daarnaast doet de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) haar intree. Al met al groeit de digitale dienstverlening in de zorg, waar het gevoelige en persoonlijke gegevens kan betreffen. Het vraagt inspanning van zorgaanbieders om ervoor te zorgen dat ze hun patiënten en professionals de vereiste veilige toegang verlenen tot digitale diensten.

Wat is de rol van Nictiz in Digitale Toegang?

Via programma Digitale Toegang informeert en adviseert Nictiz zorgaanbieders en softwareleveranciers over bijvoorbeeld de Wet digitale overheid (Wdo); de ToegangVerleningService (TVS); digitaal machtigen; herziening UZI (inlog door zorgprofessionals). Nictiz schakelt tussen enerzijds de zorgaanbieders en ICT-leveranciers en anderzijds het ministerie van VWS.

Opmerkingen en suggesties vanuit de praktijk wat betreft haalbaarheid, implementatie en knelpunten koppelen wij terug aan het ministerie van VWS. Het ministerie kan daarmee dan rekening houden bij beleidsvorming.

Ben je als zorgaanbieder of leverancier geïnteresseerd in een van bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact met ons op via e-id@nictiz.nl.

Wat is de rol van Nictiz in Digitale Toegang?

Informatiesessies

Nictiz organiseert, in samenwerking met het ministerie van VWS, maandelijkse online informatiesessies over verschillende thema’s met betrekking tot betrouwbare digitale toegang.
Kijk voor de eerstvolgende sessie in onze agenda.

Het is ook mogelijk om een sessie op maat te organiseren, neem hiervoor contact met ons op via e-id@nictiz.nl.

Podcast 'Digitale Toegang in de Zorg'

Digitalisering in de zorg biedt veel kansen, maar er zijn ook een aantal spelregels die in acht moeten worden genomen qua veiligheid en betrouwbaarheid. Veilig inloggen is dan ook een belangrijke voorwaarde voor verdere digitalisering.

In deze podcastserie worden verschillende onderwerpen besproken die betrekking hebben op veilige digitale toegang van patiënten tot hun medische gegevens.

Elke aflevering gaat Bob van Os (Nictiz) in gesprek met experts op het gebied van identificatie en authenticatie in de zorg.

Podcast 'Digitale Toegang in de Zorg'

Veelgestelde vragen

Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden rondom digitale toegang voor zorgaanbieders en ICT-leveranciers.

Onze Experts

Bob van Os

Bob van Os

Programmamanager

Digitale Toegang in de zorg

Bekijk profiel

Alle experts

Samenwerking

Samenwerken is cruciaal bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg.
We beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk van zorgorganisaties, koepelorganisaties, ICT-leveranciers en beleidsmakers.
Dat zetten we graag in om je te helpen bij jouw vraagstuk.

De kracht van Nictiz als samenwerkingspartner

Expertise

Wij zijn dé kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Groot netwerk

Wij beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Wij staan onpartijdig tussen de partijen in het veld, staan voor het algemeen belang en gedragen ons onafhankelijk in de uitvoering.

Neem contact op

Digitale Toegang nieuwsbrief

Blijf per e-mail op de hoogte over nieuws, bijeenkomsten en ontwikkelingen rondom digitale toegang in de zorg.
Bekijk de privacyverklaring.

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons