Skip to the main content

Digitale gegevens uitwisseling in de langdurige zorg

Het faciliteren van veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling tussen verpleegkundigen en verzorgenden van verschillende zorgaanbieders. Dat is waar het programma eOverdacht voor gegevensuitwisseling in de langdurige zorg op is gericht. Zo zorgen we ervoor dat de zorg in de keten veilig kan worden gecontinueerd.

Digitale gegevens uitwisseling in de langdurige zorg

Wat houdt eOverdracht in?

Jaarlijks vinden ongeveer 460.000 overdrachten plaats in Nederland, waarbij verpleegkundigen en verzorgenden informatie uitwisselen tussen zorgorganisaties zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Met als doel: de zorg voor hun cliënten te kunnen continueren.

Deze gegevens zijn veelal beschikbaar in het elektronisch zorgdossier bij de cliënt. Om ervoor te zorgen dat een zorgverlener deze cliëntinformatie volledig en eenduidig kan overgedragen, hebben we afspraken gemaakt in de informatiestandaard eOverdracht. Het programma besteedt aandacht aan de implementatie van deze afspraken in de praktijk en bestaat uit het verspreiden van kennis, verhogen van de adoptie, ondersteunen van implementatie en borgen van beheer.

Het programma InZicht– Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg – is gericht op het stimuleren van de implementatie van de informatiestandaard eOverdracht tussen zorgorganisaties in de care (VVT en Gehandicaptenzorg) en met zorgorganisaties in de cure zoals ziekenhuizen. Tevens stimuleert InZicht de uitwisseling van de zorgorganisatie in de care met de cliënt.

V&VN, de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen, is de houder van de informatiestandaard eOverdracht en is inhoudelijk eigenaar. V&VN stuurt ook het programma eOverdracht aan.

Op de website samenwerkenaaneoverdracht.nl. vinden zorgprofessionals, ICT-professionals, bestuurders en projectleiders die aan de slag willen met eOverdracht relevante informatie, praktische stappenplannen, formats en inspirerende ervaringen die helpen bij het implementeren van de eOverdracht.

Amigo!, het kennisplatform van Nictiz, ondersteunt het implementeren van gestandaardiseerde informatievoorziening met behulp van het interoperabiliteitsmodel. Zo zijn de implementatiestappen uit eOverdracht in Amigo! te vinden.

Wat is het doel van eOverdracht?

Uit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen niet geheel tevreden zijn met de huidige overdracht: de informatie bij de overdracht sluit onvoldoende aan, is onvolledig of niet actueel, of ontbreekt in zijn geheel.

Doelen van het programma eOverdracht zijn:

  • Het verminderen van administratieve lasten;
  • Een verbeterde kwaliteit en volledigheid van de inhoud van de overdracht;
  • Het minder herhaaldelijk uitvragen van informatie bij cliënten;
  • Het faciliteren van een verbeterde continuïteit van zorg in de keten;
  • Dit alles zodat zorgverleners meer tijd aan cliënten kunnen besteden.

Wat is het voordeel van eOverdracht voor de zorg?

De eOverdracht is de bron van informatie voor de zorgprofessionals om de zorg efficiënt en met behoud van kwaliteit te continueren. Voor de cliënt betekent dit dat zij niet elke keer hun verhaal opnieuw hoeven te vertellen. Informatie zal naar verwachting in de toekomst ook beschikbaar worden gesteld in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Door registratie aan de bron wordt ook secundair gebruik voor bijvoorbeeld kwaliteitsdoeleinden mogelijk. De informatie helpt zorgorganisaties en zorgverleners om de zorg te verbeteren.

Hulp bij implementatie

Amigo!

Amigo!

Referentiedomeinmodel care

Referentiedomeinmodel care

Wat is de rol van Nictiz in eOverdracht?

Nictiz ontwikkelt en beheert de informatiestandaard eOverdracht en begeleidt IT-leveranciers vanuit een functionele en technische beheerrol. Verder adviseren we het ministerie van VWS, het VIPP Programma InZicht en leveranciers bij de implementatie van eOverdracht. Daarnaast dragen we bij aan de ontwikkeling en kennis van zibs (zorginformatiebouwstenen).

Nictiz zorgt voor het doorvoeren van de aanpassingen in de informatiestandaard eOverdracht, daar waar deze door de houder zijn geautoriseerd. Wijzigingsverzoeken kun je doen als je een account hebt op Bits. Heb je geen account vraag deze dan aan via bits@nictiz.nl.

 

Wat is de rol van Nictiz in eOverdracht?

Informatiestandaard eOverdracht

Verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten verzamelen dag in dag uit gegevens. Om ervoor te zorgen dat informatie over de patiënt volledig en eenduidig wordt overgedragen, zijn afspraken gemaakt over de informatie die bij een overdracht uitgewisseld moet worden. Om te zorgen dat zorgverleners via IT-systemen de juiste informatie kunnen uitwisselen ontwikkelt en beheert Nictiz de informatiestandaard eOverdracht.

Informatiestandaard eOverdracht

Onze experts

Heb je naar aanleiding van deze pagina vragen, neem dan contact op met een van onze experts.
Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Bekijk profiel

Alle experts

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ontdek met wie we nog meer samenwerken en waar we jou mee kunnen helpen.

De kracht van Nictiz als samenwerkingspartner

Expertise

Wij zijn dé kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg.

Groot netwerk

Wij beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Wij staan onpartijdig tussen de partijen in het veld, staan voor het algemeen belang en gedragen ons onafhankelijk in de uitvoering.

Neem contact op

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons