Skip to the main content

Met spoed beschikbaar

Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de spoedzorg om relevante medische gegevens en de informatie over de acute situatie van een patiënt in te kunnen zien en uit te wisselen. Door betere gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt.

Met spoed beschikbaar

Wat is programma Met spoed beschikbaar?

In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak meerdere en verschillende zorgaanbieders bij de zorg van een patiënt betrokken. Vaak gaat het om voor hen onbekende patiënten en steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Wat is de voorgeschiedenis van de patiënt? Welke chronische aandoeningen heeft iemand? Welke medicatie krijgt iemand al voorgeschreven?

Nog niet al die informatie wordt met elkaar uitgewisseld, terwijl dit in acute situaties van levensbelang kan zijn. Daarom hebben de landelijke branche- en beroepsorganisaties van spoedzorgaanbieders afgesproken dat de gegevensuitwisseling in de keten in augustus 2023 in Nederland gerealiseerd moet zijn. In de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen.

De landelijke branche- en beroepsorganisaties van bij spoedzorg betrokken zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om deze Richtlijn versneld te implementeren.

Wat is het doel van Met spoed beschikbaar?

Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de spoedzorg bij de implementatie van de richtlijn. Dit leidt tot:

  • Betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt
  • Efficiënter en sneller (keten)zorgproces (minder administratie)
  • Meer werkplezier voor zorgverleners
  • Kwaliteitsverbetering van het zorgproces

Met spoed beschikbaar initieert koploper projecten en geeft advies aan zorgaanbieders die deze richtlijn willen implementeren.

Wat is het doel van Met spoed beschikbaar?

Wat is de rol van Nictiz in Met spoed beschikbaar?

Ïn het programma Met spoed beschikbaar werken de landelijke branche- en beroepsorganisaties van bij spoedzorg betrokken zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, VZVZ en Nictiz samen.
Nictiz is samen met VZVZ verantwoordelijk voor de programma-organisatie. Daarnaast is de informatiestandaard van Nictiz een belangrijk onderdeel van de activiteiten om digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg te realiseren.

Wat is de rol van Nictiz in Met spoed beschikbaar?

Onze experts

Jan van Putten

Jan van Putten

Jan van Putten

Adviseur

Met spoed beschikbaar

Bekijk profiel

Alle experts

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en lees alles over de laatste ontwikkelingen rondom programma Met spoed beschikbaar.

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ontdek met wie we nog meer samenwerken en waar we jou mee kunnen helpen.

De kracht van Nictiz als samenwerkingspartner

Expertise

Wij zijn dé kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Groot netwerk

Wij beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Wij staan onpartijdig tussen de partijen in het veld, staan voor het algemeen belang en gedragen ons onafhankelijk in de uitvoering.

Neem contact op

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons