Skip to the main content

1. Wat is de titel van de overdracht? ​

Patiëntidentificatie en feedback (SEH → AMB). Bericht 12 uit de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en afdeling spoedeisende hulp’.

2. Wat is de aanleiding voor dit bericht?

Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom hebben partijen uit de zorg in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en afdeling spoedeisende hulp’ vastgelegd welke gegevens van belang zijn om digitaal uit te wisselen. Deze richtlijn vormt de basis voor de informatiestandaard Acute Zorg.

3. Wat is een korte beschrijving? ​

Bericht 12 is een logistiek bericht. De SEH verstuurt dit bericht naar de ambulance/meldkamer. Dit bericht dient drie doelen:

 • feedback met de patiëntidentificatie ingeval de ambulance deze identificatie niet kon uitvoeren.
 • feedbackinformatie voor het verbeteren van de medisch inhoudelijke overdracht en de communicatie
 • feedbackinformatie voor het verbeteren van de diagnosestelling.

Onlangs is dit bericht uitgebreid. Op basis van de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen is het zogeheten retourbericht meegenomen. Oftewel de terugkoppeling van SEH naar ambulance. De SEH retourneert bepaalde gegevens zoals de inzetgegevens en de gestelde diagnose digitaal, nadat de ambulance daar de patiënt heeft geïntroduceerd. Deze gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de ambulancezorgverlening te verbeteren en het vergroten van de patiëntveiligheid. Kwam bijvoorbeeld de werkdiagnose van de ambulancezorgprofessionals overeen met de gestelde diagnose op de SEH?

4. Wie wisselt met wie uit?​

De SEH stuurt het feedbackbericht naar de ambulancevoorziening.

5. Welke wet is relevant voor deze overdracht?

De SEH stuurt de gegevens vanuit het informatiesysteem naar het informatiesysteem van de ambulancevoorziening. Daar worden de gegevens aan de geautoriseerde personen getoond.

6. Wat is het doel en de meerwaarde van de overdracht voor de patiënt en zorgverleners?​

De zorgverleners bij de ambulancevoorziening kunnen verbeteringen doorvoeren bij de overdracht van patiënten naar het ziekenhuis, zoals voor het stellen van de diagnose, het verbeteren van de communicatie naar de SEH-zorgverleners en het verbeteren van de kwaliteit van de medische informatie dat wordt verstuurd vanuit de ambulance naar de SEH. Dit levert voordelen op voor nieuwe patiënten die naar het ziekenhuis worden gestuurd. Met het terugsturen van de patiëntidentificatie kan de verrekening sneller administratief worden afgehandeld.

7. Welke gegevens worden uitgewisseld?

De patiëntidentificatie en feedback van de SEH naar de ambulance bevat de volgende gegevens:

 • Ritidentificatie
 • Patiëntidentificatie
 • Conclusie, diagnose
 • Opmerkingen naar aanleiding van overdracht/behandeling door ambulance

8. Zijn er verschillen voor de gegevens in de richtlijn en het bericht?​

Het bericht is gemaakt conform de afspraken in de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’. Er zijn geen verschillen in de gegevens.

Voor het uitwisselen van gegevens tussen Regionale Ambulancevoorzieningen en afdelingen spoedeisende hulp geldt de algemene maatregel van bestuur Staatscourant 2020, 63110.

Dit betekent:

 • Indien de werkdiagnose van de ambulance gelijk is aan de gestelde diagnose op de SEH worden de inzetgegevens en een ‘akkoord werkdiagnose’ teruggestuurd.
 • Indien de werkdiagnose niet gelijk is aan de gestelde diagnose op de SEH, worden de inzetgegevens en de gestelde diagnose teruggestuurd.

Indien de patiëntidentificatie niet ontvangen is bij de overdracht uit de ambulance, wordt deze van de SEH naar de ambulancevoorziening gestuurd.

9. Welke partijen hebben meegewerkt bij het tot stand komen van het bericht?​

Deze berichten zijn tot stand gekomen na uitgebreide samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hiervoor hebben onder andere Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van spoedeisende hulpartsen, het Nederlands huisartsen genootschap en Ineen samengewerkt.

10. Implementatie van digitale gegevensuitwisseling bij Acute zorg

Amigo! is een online tool die op een laagdrempelige manier het gehele zorgveld ondersteunt met digitale informatie-uitwisseling. Amigo! bevat praktische stappenplannen hoe je digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorg uit de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ kan realiseren.

Zo zijn de implementatiestappen voor de ‘ambulanceoverdracht naar de spoedeisende hulp’ en het ‘digitaal sturen van het verwijsbericht van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp’ uit de informatiestandaard Acute Zorg in Amigo! uitgewerkt.

De voorwaarschuwing, bericht 5, van de meldkamer naar de SEH volgt binnenkort. Dit geldt ook voor de andere berichten uit de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’.

Ook is in één oogopslag te zien op welke plekken in Nederland de informatiestandaard is geïmplementeerd. Daarnaast vind je in Amigo! een bibliotheek van patiëntvragenlijsten die artsen online naar hun patiënt kunnen sturen. Kijk snel op amigo.nictiz.nl.

10. Implementatie van digitale gegevensuitwisseling bij Acute zorg

11. Informatie voor leveranciers

Deze berichten zijn gepubliceerd op de informatiestandaard Acute Zorg publicatiepagina.  Hierop staan links naar:

 • Art-Decor; hier vind je de dataset en templates.
 • De wikipagina waarop het ontwerp te vinden is
 • Downloadlinks voor voorbeeldberichten zowel in HTML als XML

In samenwerking met

Onze experts

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons