Skip to the main content

De pre-publicatie van de zibs (zorginformatiebouwstenen) is verbeterd. Het betreft hier de voorlaatste stap in het publicatieproces van zibs. De uiteindelijke publicatie van zibs blijft onveranderd. Deze verbeterde opzet is tot stand gekomen in de maanden juni t/m oktober 2021 in overleg met en na goedkeuring van het Architectuurteam zibs en de Autorisatieraad zibs.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de ‘oude’ opzet zijn:

De procedure om tot pre-publicatie te komen is nu ‘lichter’ dan de procedure om tot publicatie te komen. Dit houdt in dat de procedures bij publicatie van ‘Open consultatie’, ‘Vangnetprocedure’, ‘Review door Architectuurteam’ en ‘besluitvorming in de Autorisatieraad’ is vervangen door X bij pre-publicatie. Zie figuur 1.

De verhouding tussen pre-publicaties en publicaties is nu meer parallel in plaats van sequentieel. Dit houdt in dat belangrijke wijzigingen op bestaande zibs en nieuwe zibs eerst in een pre-publicatie worden gepubliceerd en niet meer automatisch in de eerst volgende publicatie terecht komen. Zie vooral Y in figuur 1.

Nieuwe situatie route vanaf wijzigingsvoorstel (of voorstel voor nieuwe zib) naar publicatie:

 

Figuur 1 Route van wijzigingsvoorstel via pre-publicatie naar publicatie

Meer informatie en nadere toelichting op zwaartecategorie A, B, C en D vind je in het document ‘Beheerafspraken zorginformatiebouwstenen‘.

Nieuwe situatie: relatie tussen (pre-)publicaties is parallel:

Figuur 2: Pre-publicaties ten opzichte van publicaties

 

Toelichting samenstelling pre-publicatie (beslismoment X)

In de verbeterde opzet van pre-publicaties zijn de procedures als ‘Open consultatie’ etc en de besluitvorming in de Autorisatieraad vervangen door  ‘X’ (zie figuur 1). Hieronder wordt nader toegelicht welke criteria bij X gelden, hoe besluitvorming plaatsvindt en wat de rol van de functioneel beheerder is:

 • Criteria:
  1. De indiener is geconsulteerd over de voorgestelde oplossing met betrekking tot het wijzigingsvoorstel of de nieuwe zib. Dit geldt ook voor een afwijzing op een wijzigingsvoorstel. De uitkomst van deze consultatie zal zichtbaar zijn in BITS.
  2. Het Architectuurteam zibs is geconsulteerd over de voorgestelde oplossing, de nieuwe zib of de afwijzing. De uitkomst van deze consultatie zal zichtbaar zijn in BITS. Daarnaast zal, in veel gevallen en zeker de wat grotere wijzigingen, de voorgestelde oplossing, de nieuwe zib of de afwijzing geagendeerd zijn ter bespreking met het Architectuurteam zibs.
  3. Een (of meer) specifieke zorgsectoren, waarvoor de betreffende zib belangrijk is, is geconsulteerd over de voorgestelde oplossing, de nieuwe zib of de afwijzing. Dit geldt alleen voor zibs waarvoor een hele duidelijke zorgsector aan te wijzen is, zoals de Apgar-score voor geboortezorg.
   Voor algemene zibs, waarvoor geen duidelijke zorgsector aan te wijzen is, moet de functioneel beheerder besluiten een consultatie van een (of meer) zorgsectoren te doen of niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor zibs als Probleem en Contact.

Toelichting: de analysefase eindigt met het formuleren van de voorgestelde oplossing. Indien nodig worden relevante partijen in deze fase geconsulteerd.

 • Besluitvorming:
  • Op voorstel functioneel beheerder zib.
  • In vergadering van Architectuurteam zibs, waarbij criteria expliciet procedureel getoetst worden.
 • Rol van de functioneel beheerder:
  De functioneel beheerder zibs heeft primair de verantwoordelijkheid om de afgesproken procedures te volgen. Soms is de uitkomst van consultaties niet eenduidig. Dan gaat de uitkomst van de ene consultatie een andere kant op dan een andere consultatie. In dat geval heeft de functioneel beheerder de verantwoordelijkheid een weging van de uitkomsten te doen van de betreffende consultatie. Hij heeft daarbij de volgende opties:

  1. Een keuze maken tussen de verschillende uitkomsten van de consultatie en de voorgestelde oplossing, de nieuwe zib of de afwijzing meenemen in de geplande pre-publicatie. Eventueel na overleg met het Architectuurteam zibs of de Autorisatieraad zibs.
  2. De voorgestelde oplossing, de nieuwe zib of de afwijzing uit de geplande pre-publicatie halen en meenemen naar de eerstvolgende pre-publicatie.

Toelichting samenstelling publicatie (beslismoment Y)

Aan het bestaande beslismoment Y, dat gehanteerd wordt door de functioneel beheerder om te komen tot een bundeling van de beoogde publicatie, wordt een aantal extra criteria toegevoegd. Behalve deze extra criteria, blijft dit beslismoment hetzelfde voor publicatie als het nu al is. De extra criteria zijn:

 • Criteria
  1. Voor nieuwe zibs: minimaal één succesvolle proefimplementatie
  2. Voor wijzigingsvoorstellen categorie C en D: idem
  3. Indien relevant: de bijbehorende generieke technische specificatie is in HL7-FHIR beschikbaar of binnen maximaal één jaar na geplande publicatie beschikbaar.

Zibs (zorginformatie­­bouwstenen)

Zorgverleners  leggen voor het grootste deel dezelfde informatie vast. Alleen doet iedereen dat net even anders. Het is dan ook zeer wenselijk dat zij zorginformatie op dezelfde manier registreren. Daarmee kunnen ze informatie hergebruiken, onderling uitwisselen en elkaar begrijpen. Om die informatie herbruikbaar te maken, ontwikkelt Nictiz zibs (zorginformatiebouwstenen).

Zibs (zorginformatie­­bouwstenen)

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons