Skip to the main content
Zibs

Nieuwe zibs

Het Zib-centrum van Nictiz heeft de landelijke set van zibs (www.zibs.nl) in beheer, bedoeld voor zorgbreed gebruik. Het is mogelijk dat er bepaalde (klinisch of meer algemene) relevante concepten bestaan die nog niet in deze landelijke set van zibs omschreven zijn.

Nieuwe zibs

In het document ‘Richtlijnen bij afwezigheid Zibs’ staat beschreven hoe er moet worden omgegaan in situaties waarbij er geen geschikte zib beschikbaar is. De afwezigheid van zibs voor bepaalde onderwerpen kan ertoe leiden dat een nieuwe zib wordt ontwikkeld door partijen in de zorg. Deze kunnen worden ingediend bij het Zib-centrum als voorstellen voor nieuwe zibs. In het document Toetsingsproces voor nieuwe zibs’ staan de verschillende processtappen beschreven en hoe deze zogenaamde (vooraankondigingen van) kandidaat-zibs door het Zib-centrum behandeld worden.

Het Zib-centrum onderhoudt een tweetal registers van potentiële nieuwe zibs en andere zorginformatiemodellen (Detailed Clinical Models oftewel DCM’s). Hiermee bieden wij partijen in de zorg de mogelijkheid om met hun ideeën aan te sluiten bij lopende zib-initiatieven. Zo voorkomen we dat versnipperd in Nederland verschillende zibs rondom dezelfde klinisch relevante concepten ontwikkeld worden.

Heeft u een nieuwe zib die u voor landelijk gebruik beschikbaar wilt stellen? Meld een kandidaat-zib aan via de online tool van het zib-centrum; BITS. Vul eveneens het Formulier Kandidaat zib in en voeg deze toe in BITS. Heeft u geen account voor BITS, of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Nictiz door een mail te sturen naar beheerzib@nictiz.nl. Na het indienen van de kandidaat-zib in BITS, voegen wij uw voorgestelde nieuwe zib toe aan het register van potentiële nieuwe zibs en nemen deze in behandeling volgens de procedures omschreven in de bovengenoemde documenten.

Inhoudelijk en zorgbreed

Een zib bevat specificaties voor de functionele inhoud (informatielaag) en vormen daarmee de basis voor verdere technische specificaties op basis van communicatiestandaarden (zoals HL7 berichten bijv. CDA, FHIR) en uitwerkingen op applicatieniveau (bijv. gebruikersinterfaces van epd’s of andere medische software). De zibs faciliteren deze vervolgdoelen maar zijn op zichzelf geen uitwerking hiervan (meer informatie). Oftewel: zibs zijn techniek-onafhankelijk. Een zib is gericht op zorgbrede herbruikbaarheid en bevat in principe geen afspraken die alléén gelden voor één specifieke (groep van) zorgsituatie(s). Deze afspraken worden vastgelegd binnen een zorgsituatie-specifieke informatiestandaard. Oftewel: zibs zijn situatie-onafhankelijk. De uitgangspunten bij het ontwikkelen van technische specificaties van de zorginformatiebouwstenen gebaseerd op communicatiestandaarden staan nader omschreven op Technische communicatiestandaarden en zibs. Verdere algemene toelichting over de zorginformatiebouwstenen zijn terug te vinden in de veelgestelde vragen (FAQ) over zorginformatiebouwstenen.

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons